top of page

WERKWIJZE
 

    'Love your neighbour as yourself'

Mark 12:31
138A05B2-8A7B-4154-AFD7-9B6B497E4F12.jpg

SOUL - CONNECT  WERKWIJZE

‘Love your neighbour as yourself’
 
De werkwijze van Soul-Connect is: betrouwbaar, integer, maar vooral doelgericht. We werken vanuit een holistisch profiel, waarin lichaam, ziel en geest aan bod komen. Het kan namelijk heel goed zijn dat je in één van deze drie bent vastgelopen door bepaalde emoties of traumatische teleurstellingen die nog niet verwerkt zijn. We gebruiken vaste elementen in de coaching-gesprekken, waarmee we op emotioneel vlak alles nalopen. Dit is noodzakelijk om de oorzaak naar boven te halen.
 
Mijn doel is dan ook bewustwording te creëren, gevolgd door acceptatie en vergeving. De weg van gezond leven is vrijheid in je denken en het vernieuwen hiervan. Daarbij richten we ons ook op het controle krijgen over emoties en het verwerken hiervan, waarin je emoties niet bepalend hoeven te zijn over je gemoedstoestand.

 

'Soul-Connect, wij geloven in het vernieuwen van je denken’ 
 

bottom of page